Χειρουργική Γόνατος και Ώμου

Τα τελευταία 20 χρόνια οι εξελίξεις και η πρόοδος που έχουν συμβεί στο χώρο της Ορθοπαιδικής, είχαν ως αποτέλεσμα την εξειδίκευση των Ορθοπαιδικών χειρουργών σε συγκεκριμένους τομείς/αρθρώσεις.

Είναι πλέον αδύνατον ένας Ορθοπαιδικός να ασχολείται με τα πάντα και να χειρουργεί τα πάντα. Η σύγχρονη παγκόσμια τάση λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα ο χειρουργός Ορθοπαιδικός να εξειδικεύεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την συσσώρευση μεγάλης εμπειρίας από μέρους του χειρουργού η οποία μεταφράζεται σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Ο Καθηγητής Μιχάλης Χαντές εξειδικεύεται στις παθήσεις Γόνατος και Ώμου και στην αρθροσκοπική Χειρουργική. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε πάθηση των αρθρώσεων αυτών αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τα διεθνή στάνταρ.

Χειρουργική Γόνατος και Ώμου 01
Χειρουργική Γόνατος και Ώμου 02