Μεταμόσχευση Μηνίσκου

Η μεταμόσχευση μηνίσκου είναι μια ιδιαίτερη και εξιδεικευμένη επέμβαση η οποία πραγματοποιείται σε νέους ασθενείς (κάτω των 45 ετών συνήθως) στους οποίους έχει αφαιρεθεί ο μηνίσκος (έσω ή έξω μηνίσκος) στο παρελθόν.

Συνήθως οι ασθενείς αυτοί αναπτύσσουν συμπτώματα (πόνο στον γόνατο, οίδημα) που τους περιορίζουν τις δραστηριότητες και αλλοιώνεται η ποιότητα ζωής τους.

Στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται η μεταμόσχευση μηνίσκου ώστε να αντικατασταθεί το τμήμα του μηνίσκου που έχει αφαιρεθεί και να επανέλθει η άρθρωση στη φυσιολογική λειτουργεία. Ανάλογα με το μέγεθος και την θέση του ελλείματος του μηνίσκου γίνεται είτε τοποθέτηση συνθετικού ικριώματος μηνίσκου (σε μικρά ελλείματα) είτε αντικατάσταση όλου του μηνίσκου με πτωματικό αλλομόσχευμα (μεταμόσχευση μηνίσκου).

Η χειρουργική τεχνική είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα χειρουργεία αυτά και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξιδεικευμένους ορθοπαιδικούς.

Ιδιαίτερα η μεταμόσχευση μηνίσκου απαιτεί ειδική προετοιμασία μιας και το πτωματικό μόσχευμα του μηνίσκου εισάγεται από το εξωτερικό μετά από μετρήσεις που γίνονται στην μαγνητική τομογραφία του γόνατος του ασθενούς ώστε να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα. Σήμερα ο κύριος Χαντές είναι από τους ελάχιστους (αν όχι ο μοναδικός) που πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις μηνίσκου σε αθενείς από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Μεταμόσχευση Πτωματικού Μηνίσκου 01
Μεταμόσχευση Πτωματικού Μηνίσκου 02
Μεταμόσχευση Πτωματικού Μηνίσκου 03

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Τοποθέτηση Συνθετικού Μηνίσκου 01
Τοποθέτηση Συνθετικού Μηνίσκου 02
Τοποθέτηση Συνθετικού Μηνίσκου 03
Τοποθέτηση Συνθετικού Μηνίσκου 04