Περιστατικά Ορθοπαιδικού Ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΑΣΘΕΝΗ 40 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΑΣΘΕΝΗ 40 ΕΤΩΝ - Πριν
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΑΣΘΕΝΗ 40 ΕΤΩΝ - Μετά

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 72 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 72 ΕΤΩΝ - Πριν
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 72 ΕΤΩΝ - Μετά

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ - Πριν
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ - Μετά

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 65 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 65 ΕΤΩΝ - Πριν
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 65 ΕΤΩΝ - Μετά